Åsedavisan.

 

författad 1903 till förmån för Åseda skytteförening och föredragen första gången vid skyttepaviljongens invigning.

Melodi: >> Petter Jönsson >>.

 

I mörka Småland finns en station, må ni veta,
vars make säkert man får i bygderna leta.
Den heter Åsheda, och bland städernas skara
den hoppas snart nog att inrangerader vara.

Ty allt går framåt och det med fart, som är grymmer.
Det finns knappt något, som ej den inrymmer.
Där finns mänskor i mängd, båd' fattiga och rika,
där finns kyrka, hotell och Gästis tillika.

Så finns där gator, som är båd' breda och långa,
och dito torgplatser, ja, det tror jag är många.
Där finns en brandkår, och kära, bliv ej förvånad,
som har brandövning en gång var trettonde månad.

Butiker finnas, i vilka säljs specerier
och klockor, järnvaror, kött och charkuterier
och hattar, mössor, kafé och konditorier
samt prima tyger och herr- och damskrädderier.

Och om beskymmer du har för skor, ej blott kläder,
så finns det tvenne, som kunna garva ditt läder.
Och om allt gammalt du strävar ändra och döda,
i Färgeriet du snart kan bli bland de röda.

Och vykort, papper, cigarrer, som kunna rökas,
du får i bokhandeln, må ditt vetande ökas.
Och om på dylikt du kassan ej vill föröda,
så finns affärer, där sådant bjuds, som kan göda.

Och om i hälsan dig någon gång det fallerar,
så sök upp doktorn och han dig säkert kurerar.
Och kommer storken och hälsar på i din stuga,
en jordegumma det finnes, som heter duga.

Om läns är kassan, och du på pengar är panker,
så finns i Åsheda tvenne präktiga banker,
som kassafebern skall hastigt nog kunna lätta.
Men har du storkovan, bör du denna insätta.

Och kommer sjukdomar att med slutet dig hota,
där finns en hälsobrunn, som dig säkert skall bota.
Vid analysen - den öron haver han höre -
fanns järn i vattnet för fem och sjuttio öre.

Om Baccuskulturen du gärna ägnar din dyrkan,
ett råd jag ger dig - mån väl du hört det i kyrkan ? -
Fly dryckenskapen, ge nederlagen på båten.
Två loger vänta dig, du bör bliva belåten.

Ja, jag försäkrar, du bliver icke besviken,
din törst kan släckas med dryck från vattenfabriken.
När så i spegeln du skådar lyckliga dragen,
till fotografen du går att bliva avtagen.

Och om stora välden du når med rikstelefonen,
med telegrafen, med posten och från stationen,
med landsvägsskjuts eller och med tillhjälpa av "bena",
ty häradsvägar sex stycken här sig förena.

Och denna härliga plats så kär för oss alla
vi vilja värna, om nöden skall påkalla.
Därom förvisso vi alla blott ha en mening.
Nå väl, så ingå uti vår skytteförening.

Den dag kan komma, då Sverigeär i uti fara
och ut vi kallas att hem och frihet försvara.
Hur tryggt att veta, att vad som än månde hända,
gevären kunna vi snabbt och säkert använda.

Vår paviljong vi idag inviga med gamman.
Vi er välkomna, med glädje ser vi er samman.
Kom ofta hit, ty fröjd för öga och öra,
Båd' skämt och allvar i skolen städs' här få höra.

För att betala på skulden för paviljongen
den haver diktats, just denna snillrika sången,
och om den råkar att falla eder i tycket,
så pruta icke på femton öre per stycket.