Dokumentation.

Äldre dokument finns det säker liggande även hemma hos dig. Det kan vara allt från gamla kartor eller bouppteckningar till dokument över auktioner eller trycksaker. Föreningen har genom året fått flera äldre dokument och handlingar. Dessa försöker vi givetvis att förvara på ett riktigt sätt och dessutom använder vi dem som forskningsunderlag för att lära oss om bygdens förändringar, och i vissa fall använda som utställningsföremål. 

Skicka mig ett mail.