Från gårdagens "Åsheda".

 

 

 

 

Boken "Från gårdagens Åseda" har skrivits av Thorsten Magnusson och behandlar bebyggelsen i Åseda fram till 1990-tal, både i bild och skrift, samt kartor.
Boken redogör över bebyggelsen i Prästgården, Klockaregården, Uddsgården, Brömsegården, Kexegården, Skeda, Kållehylte, Garpatorp och Björkåkra.

Utgivningsår 1995.