Hantverk.

Föreningens medlemmar håller aktivt på att lära sig äldre hantverk och sprida denna kunskap. Allt från att tvinna rep, smida, bränna tjära, koka rödfärg

Här följer några ex på vad vi håller på med.

  • Repslageri

  • Smide

  • Tjärbränning

  • Spånkorgar

  • Virkes-sågning

  • Växtfärgning

  • Järnframställning

Om du har speciella kunskaper om något äldre hantverk, så kontakta mig gärna Skicka mig ett mail.