Järnprojektet.

Syftet med projektet är att rekonstruera och dokumentera en gammal framställning av järn ur rödjord. Rödjord är en järnhaltig jordmån som förekommer t.ex. vid vattendrag.  

 

Skiss över hur en blästugn fungerar.
Rosta rödjord i en rostnings lave, varvar 1m ved och rödjord i lager till ca 80-100 cm höjd. Tänder i mitten, brinner utåt i ca 2 h. Här är det färdig att börja rosta rödjorden för att få bort föroreningar, t.ex. vatten, humus och rötter. När allt har svalna skall kolen sållas bort.
Förelda i blästugnen för att få upp värmen. Börja med att hugga upp ved till blästugnen. Fyll hålet och en bra hög over.
Elda till det bara är glöder kvar, och då häller du på ca 2 kg rostad rödjord.
Öka tillflödet av luft.
Nästa påfyllning av rödjord görs efter ca 1/2 h.
Fortsätt tills det bara är lite kvar över draghålet.
Därefter är luppen klar att tas upp . . .
. . . och slås ihop