Järnvägarna i Åseda 1902-2002.

En bildberättelse om järnvägarnas historia samt om äldre bostadshus, industrier och affärsverksamhet utmed järnvägsområdet.

Boken har skrivits av Thorsten Magnusson.