Kurser.

Genom all den kunskap föreningen och dess medlemmar besitter har vi tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan genomfört kursverksamhet t.ex. inom smide, virkessågning och reptillverkning. Kunskapen vi besitter inom föreningen bör förmedlas till nästa generation och därmed faller kursverksamheten in "som hand i handske".

Söker du något speciell kunskap kanske vi kan hjälpa till. Skicka mig ett mail.