Sågverket.

 

Föreningen köpte hösten 2010 ett äldre sågverk. Sågverket var först uppsatt i Gruvebo därefter ägdes det av "Valter i Ekholma" och senast varit i drift i by Mörtelek, under bröderna Johanssons regi.
Under vintern och våren har sågverket genom gått en totalrenovering, för att till hembygdsdagen 2011 placeras, och invigas, i hembygdsgården. 

Tanken med sågverket är att vi skall kunna visa en del av skogsbygdens verksamhet och livsstil, en tidig "industialisering".

Några av de glada pojkarna som har varit med och byggt upp detta sågverk.

Den första producerade sågspånen i hembygdsgården.

Och så här ser sågverkshuset ut idag.

Skicka mig ett mail.