Föreningen

Vad sysslar en Hembygdsförening med ?

Den frågan har många svar och egentligen finns det nog inte något enkelt och rakt svar på en fråga.
Men som någon en gång sagt - vi sysslar med det 

Immateriella och materiella kulturarvet.

Vad är då det för något - 
jo, vi t.ex. samlar på föremål för att kunna visa på den kunskap som satt i händerna och huvudet,
    eller t.ex. intervjuer för att kunna visa hur människor tänker och känner.

 

Här finner du dessutom en samlad information om Åseda Hembygdsförening.

Styrelsen

Föreningens syfte och mål

Föreningens historia

Stadgar

Hembygdsgården

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Förenings styrelse under 2023.

Funktion Namn Telefon Speciella funktioner
Ordförande Agneta Håkansson 070-6606268 Bibliotek Facebook, Gåvobrev
Vice Ordf. Hulda Bergström 070-3471257  
Kassör Sven-Ivar Svensson 073-3210368 Hemsida
Sekreterare Margareta Johansson 070-3452820 Servering, Lotteri
  Susanne Åkesson 076-8556996  
  Christoffer Petersson 076-1884635  
  Richard Andersson 072-2359030  
       

 

Övriga funktioner
Uthyrningar, Guidning Sven-Ivar Svensson 073-3210368
Handelsboden Annika Bergström 070-9558809
Sågmästare Torbjörn Gustavsson 079-3322887
Vaktmästare  

 

    Förenings syfte och mål.

 

Föreningen arbetar, på ideell och frivillighet basis, inom Åseda socken med omnejd för :

- att värna känslan för hembygden, dess natur och traditioner.

- att aktivt verka för att bevara bygdens kultur, landskapsmiljö och fornminne.

- att dokumentera, samla och vårda intressanta föremål, handlingar och skeende med anknytning till bygden, i nutid och i gången tid.

- att verka för åstadkommande av ett hembygdmuseum till förvaring av de samlingar av föremål, handlingar och kulturminne som kan förvärvas.

 

För att öka kunskapen om bygden, dess natur, kultur och historia jobbar vi inom föreningen aktivt bl.a. med

- studiecirklar
- kurser
- utflykter
- informationsträffar
- och mycket mycket mera.

 

 

    Föreningens historia

 

Åseda Hembygdsföreningen grundades 1933, vid ett sammankallat möte av en studiecirkel inom Jordbrukarungdomens förbund (JUF).

Den första styrelsen bestod av hemmansägare Gunnar Karlsson, Mörtelek (ordf), folkskollärare R. M. Karlsson, Åseda (v.ordf), målarmästare Georg Larsson, Mörtelek (kassör och intendent för samlingarna), hemmansägare Sam. Fenander (sekr) samt folkskollärare Eric Hall i Kuttaboda, hemmansägare Hugo Cederlöf i Mada och Algot Svensson i Mörtelek.

De stadgar som antogs gäller i stort sett ännu i dag. Den första paragrafen löd "Föreningens ändamål är att i Åsedabygden samla och vårda fornminnen samt höja samhörighetskänslan och kärleken till hembygden".

Föreningen ärvde Hjälmarestugan av JUF-studiecirkel och fick på så vis en bra start där man kunde förvara sin samling av gamla föremål. Med tiden har föreningen förvärvat ett flertal olika byggnader vilket idag uppgår till 12 stycken. Se kartan.

Hemmansägare Birger Pettersson, som för övrigt senare under ett 10-tal år fungerade som föreningens ordförande, ställde mark till förfogande till en hembygdpark i Mörtelek, och dit flyttades Horsagärdestugan och tillhörande ladugård. Även en linbasta, skänkt av Valfred Pettersson i Brinkelid och en skvaltkvarn skänkt av fabrikör Oskar Bernström har flyttats till parken. 1954 inköpets en mangårdsbyggnad från Åker utanför Flybo och flyttades till parken.

Under senare tid har har vi jobbat med att utöka föreningens samlingar av så väl byggnader som föremål.
Ett av våra senare förvärv är en råoljemotorn som har genomgått en "ansiktslyftning". Detta främst genom ett brinnande intresse av Åke Åström och Curt Lagerkvist m.fl.
Hembygdsföreningen fick 1999 köpa ett gammalt timrat sädesmagasin från Berg som vi har plockat ner och flyttat ut till hembygdsparken för att montera ihop igen och inreda till en modern samlingslokal. Detta arbetet är nu klart och magasinet invigdes 2002 med pompa och ståt.
Under 2004 började föreningen planeringen av nästa stora projekt - en smedja - för att kunna visa och lära om gammal järnhantering. Byggnaden håller hembygdsföreningen, bl.a. i samarbete med Hembygdsförbundet, på att bygga nu under vintern 2005.

Dessutom jobbar föreningen med att intervjua och dokumentera Åsedas äldre generationens minne av sin hembygd. Se projekt.
Kontakta någon inom styrelsen om ni vill hyra dessa video-filmer.