Hembygdsgården

ÅSEDA hembygdsgård ligger ca 2 km utanför Åseda samhälle, i byn Mörtelek. Området innehåller ett antal olika byggnader samt en liten scen.

För guidning av våran hembygdgård, hör av er till någon i styrelsen.

parkkarta.gif (13865 bytes)


 

A   

Affären

Handelsboden

Åsedas första handelsbod flyttades 1990 till hembygdsgården, från dess ursprungliga plats i Skedaström, utmed östra infarten till Åseda. På den ursprungliga platsen fanns det en källare under handelsboden.

I hembygdsgården har affären fått återuppstå som handelsbod där besökare kan handla, allt från böcker, tröjor till mat och smide, vid föreningens evenemang.

 

 

B   

Horsagärdestugan

Horsagärdestugan

Detta är soldat torp nr 51 under Stödsboda by i Åseda sockens östra del. Då husarerna var beridna och rusthållet måste svara för att husaren hade häst. Då "hors" är ett gammalt namn för häst, och till hästen behövdes givetvis ett gärde eller en betesäng, därav får man ihop namnet horsagärde.

Torpet beboddes från 1868 och en tid framåt av husaren Caesar. Sedan 1925 stod stugan obebodd och den flyttades till hembygdsgården 1940.
Till torpet hörde en autentisk torpladugård vilken också flyttades till gården som föreningen idag använder för utställning av äldre jordbruksredskap.

 

 

C   

Flybostugan

Flybostugan

Är en mangårdsbyggnad av den sk. typen "sexknutabyggningar". Detta innebär att det finns 3 knutar på vardera fram och baksidan vilket ger den karakteristiska storstugan med kök och förstuga på bottenplanet, och "nattståvan" och "kammaren" på övervåningen.

Stugan flyttades till hembygdsgården 1954 från dess ursprungliga plats i byn Åker, Nottebäcks socken, ca 1 mil väster om Åseda.

 

 

     

 

D   

Horsagärdeladugården

Horsagärde-ladugården
Tillhörande ladugård till Horsagärdestugan (se bild B).

 

 

E   

Skvalkvarn

Skvaltkvarn
Denna skvaltkvarn kommer ursprungligen från Gastgöljehult strax nordväst om Åseda. Kvarnen skänktes av möbelfabrikör O. Bernström.

 

 

F   

Linbastan

Linbasta
Föreningens första linbasta skänktes av Walfred och Signe Pettersson, Brinkelid. Dessvärre brann den ner och en annan linbasta, som ursprungligen kommer från Ödmundetorp, fick ersätt den.

 

 

G   

Dansbanan

Till föreningens danskvällar, Mörteleka-dansen, byggdes en dansbana efter gammal stil. 

 

 

H   

Karinstugan

Karinastugan

Denna stuga kommer ursprungligen från Alseda socken. Den inköptes av skräddarmästare Axel Karlsson och hans fru Karin.

Karin testamenterade så stugan till hembygdsföreningen som flyttade stugan hel till hembygdgården. Endast murstocken har återskapats.

 

 

I   

Smedjan

Föreningens nyaste byggnad - en smedja. Här håller vi idag smideskurser för såväl nybörjare som vana smeder.

 

 

J   

Sågverket

Ett gammalt sågverk från 1950-talet.

 

 

L   

Blästugn

Blästugnen, en rekonstruktion av en medeltida blästugn för att framställa järn, främst ur rödjord.

 

 

L   

Rävebergsladugården

Rävebergaladugården
Rävebergsladugården kommer ursprungligen från byn Räveberg, och flyttades till hembygdsgården under 1950-talet. Idag används den enbart som utställningshall. Byggnaden är försedd med ramp.

 

 

M   

Ängsladan

En rekonstruerad ängslada.

 

 

N  

Bergaboden

Sädesmagasinet från Berg
Bergaboden är ett sädesmagasin från gården Berg. Föreningen har demonterat byggnaden och bit för bit monterat upp den igen i hembygdsgården. Bergaboden är föreningens moderna samlingslokal som även går att hyra. Bottenvåningen är inredd med kök, toalett och ett stort samlingsrum med  plats för ett 80 tal personer. Övervåningen är ännu oinredd. Byggnaden är försedd med ramp.

 

 

O   

Hjelmaladugården

Tillhörande ladugård till Hjelmastugan.

 

 

P  

Hjelmastugan

Hjälmastugan
Hjelmastugan eller backstugan Lunden är sista resten av de många stugor som fanns i byn Mörtelek utmed vägen mot Åseda. Stugan uppfördes av skomakare Johan Peter Karlsson, även kallad " Munta Gödde ", född 1808. Johan bodde här tillsammans med sin hustru Fredrika. Sist beboddes stugan av soldaten Olof Hjelm, och hans maka Ida, därav namnet "Hjelmastugan". 1932 övertog JUF-studie-cirkel i Mörtelek stugan och senare kom den att ägas och vårdas av Åseda hembygdsföreningen.